bewerkersovereenkomst generator v1.0

Introductie

Per 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Indien u gebruik maakt van onze diensten en u persoonsgegevens verwerkt kan Let's Develop als verwerker worden aangemerkt en dient u met ons een verwerkersoverenkomst af te sluiten.

Let's Develop heeft een verwerkersovereenkomst opgesteld waarbij nog een aantal gegevens moeten worden ingevuld. Zo willen wij weten welke (bijzondere) persoonsgegevens u verwerkt, met welk doel en onder welke categorie de betrokkenen vallen.

Let op: Tenzij expliciet anders vermeld is het product of de dienst van Let's Develop niet ingericht op de verwerking van bijzondere categorieën van Persoonsgegevens, gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten. Aan de hand van deze ingevoerde gegevens zullen wij ook een advies en eventuele offerte uitbrengen om alsnog aan de juiste veiligheidseisen te kunnen voldoen.

Indien u nog vragen heeft kunt u ons mailen op info@letsdevelop.tech

Standaard verwerkersovereenkomst

U kunt onze standaard verwerkersovereenkomst hier downloaden.
Kunt u zich niet vinden in onze standaard verwerkersovereenkomst dan is het mogelijk om een maatwerk verwerkersovereenkomst af te sluiten. Deze kan door zowel u als klant, als ons worden opgesteld. Alle hieruit vloeiende juridische kosten (zoals het juridisch advies van onze advocaat) komen voor rekening van de klant.

Verwerkersovereenkomst afsluiten

Indien u met ons een verwerkersovereenkomst wenst af te sluiten vragen wij u onderstaande gegevens in te vullen. Wij zullen de overeenkomst opmaken en u via e-mail toezenden. Na ondertekening zal de overeenkomst geldig zijn. Onderstaande gegevens worden in de overeenkomst gebruikt.

Bedrijfsgegevens  
Bedrijfsnaam
KvK nummer
Straat en huisnummer * geen postbus
Postcode
Plaats
   
Contactpersoon  
Naam
Functie
E-mail
Telefoonnummer


Persoonsgegevens
Verwerker (Let's Develop B.V.) zal in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld het aanbieden van opslag / databaseruimte) in opdracht van klant. Geef aan welke gegevens u verwerkt op onze diensten.? Indien u geen persoonsgegevens verwerkt is een overeenkomst niet noodzakelijk.

Naam (voornaam, tussenvoegsel, achternaam)
Adresgegevens
Nationaliteit
Telefoonnummers
E-mail adressen
Geboortegegevens
Koopgeschiedenis
Surfgedrag
Bankrekeningnummers
CV

Overige persoonsgegevensBijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Verwerker (Let's Develop B.V.) zal in het kader van de overeenkomst bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld het aanbieden van opslag / databaseruimte) in opdracht van klant. Geef aan welke gegevens u verwerkt op onze diensten.?

Gezondheid
Ras of etnische achtergrond
Geloof of levensovertuiging
Seksueel gedrag of seksuele geaardheid
Politieke opvattingen
Lidmaatschap van een vakbond
Genetische kenmerken
Biometrische kenmerken om iemand te identificeren
Strafrechtelijke informatie / strafbare feiten
Financiële informatie
BSN nummers
ID bewijzen
Locatiegegevens
Sociale positie in de maatschappij
Informatie over kinderen (jonger dan 16 jaar)
Informatie over sociaal achtergestelde personen

Overige bijzondere persoonsgegevensCategorieën betrokkenen
De (bijzondere) persoonsgegevens betreft de volgende categorieën betrokkenen.

Klanten
Personeel
Leveranciers
Accounthouders
Sollicitanten
Website bezoekers
Patiënten
Mogelijke klanten
Leden
Huurders

Overige categorieënDoeleinden / grondslagen van de informatieverwerking
Wat zijn de doeleinden van de informatieverwerking? (voorbeelden: klanten op de hoogte houden, identificatiedoeleinden, om een administratie te kunnen voeren, om bestellingen te kunnen verwerken etc)
Bewaarplicht logbestanden
Indien u een virtuele server bij ons afneemt inclusief beheer dan bent u verantwoordelijk voor de maximale bewaartermijn van de logbestanden. Echter dienen wij deze voor u in te stellen. Wij adviseren om deze gegevens minimaal 2 maand op te slaan zodat wij bij storingen voldoende logs tot onze beschikking hebben om eventuele problemen te analyseren en op te lossen. Wij adviseren daarnaast een maximale termijn van 6 maand. Hoeveel maand wenst u dat wij instellen?

Bewaartermijn logfiles: